binnenlands nieuws - persberichten


logo.jpg (18775 bytes)

Google
Web www.infomailing.com

[ Aanmelden persbericht / nieuws ]


Kabinet kiest voor gekozen burgemeester in grondwet

Het kabinet wil de Grondwet wijzigen zodat inwoners van gemeenten rechtstreeks hun burgemeester kunnen kiezen. Nu worden zij nog door de regering benoemd. De eerste verkiezingen kunnen plaatsvinden in 2010. Het kabinet heeft hiervoor een voorstel voor een grondwetswijziging, samen met een advies van de Raad van State, naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging maakt een einde aan de benoeming van burgemeesters door de 'Kroon' (de regering). De Raad van State is in het advies kritisch over het voorstel en vindt dat het draagvlak voor de Grondwetswijziging niet breed genoeg is. Het kabinet is van mening dat er voldoende argumenten zijn om de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters op te nemen in de Grondwet. Bij de parlementaire behandeling van de Grondwetswijziging moet blijken of er voldoende politiek draagvlak is. Het kabinet kan door de grondwetswijziging in te dienen, ook de discussie met de Tweede Kamer voortzetten over de bevoegdheden van een rechtstreeks gekozen burgemeester. Minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) onderzoekt daarvoor de komende maanden de mogelijkheden om de positie en bevoegdheden van een gekozen burgemeester te versterken. Om de Grondwet te wijzigen zijn twee lezingen nodig. Eerst stemmen de Eerste en Tweede Kamer in hun huidige samenstelling over de Grondwetswijziging. Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 moeten beide Kamers opnieuw instemmen met de wijziging. Dan is er een tweederde meerderheid nodig. Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle burgemeesters gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 worden gekozen.

Aanvullend onderzoek naar treinongeval nodig

Het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar de ontsporing van een trein in Amsterdam, op 15 augustus 2005, heeft geen hoofdoorzaak voor het ongeval opgeleverd. Er is aanvullend onderzoek nodig naar het gedrag van de trein in relatie met de infrastructuur voorafgaand aan de ontsporing. Dit onderzoek wordt onder meer uitgevoerd door NS. Op maandagochtend 15 augustus 2005 ontspoorde om tien over negen een intercitytrein naar Haarlem aan de westzijde van het emplacement Amsterdam Centraal. Er vielen geen slachtoffers, maar de ontspoorde trein veroorzaakte zware schade aan materieel en infrastructuur.

Gedragsregels voor kansspelen

Er komt een gedragscode die het organiseren van promotionele kansspellen (zoals belspellen op televisie) verbiedt, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dit moet een einde maken aan de wildgroei van deze kansspelen. De 'gedragscode promotionele kansspelen' is door minister Donner (Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De gedragscode is een initiatief van het ministerie van Justitie, in samenwerking met vertegenwoordigers van kansspelvergunninghouders, mediaproductie- en mediabedrijven en het bedrijfsleven. Een promotioneel kansspel geeft mensen de gelegenheid mee te dingen naar prijzen. Het spel is bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. Voorbeelden zijn de zogeheten bel- en winspellen in tijdschriften en de belspellen op televisie. Deelnemers hebben bij deze spellen geen invloed op het winnen van de prijs, dat gebeurt door kansbepaling. 

Luchtvaartmaatschappijen die onder verscherpt toezicht staan

Aan de Thaise luchtvaartmaatschappij Phuket Air is de toegang tot het Nederlandse luchtruim en Nederlandse luchthavens ontzegd. Deze maatregelen volgden op een periode van verscherpt toezicht, waarin geen sprake was van enige verbetering in de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De Turkse luchtvaartmaatschappij MNG Airlines, Fly Air en Onur Air staan onder verscherpt toezicht. Ook Air Bangladesh en Kalitta Air (een Amerikaanse vrachtchartermaatschappij) hebben enige tijd onder verscherpt toezicht gestaan, maar die status is opgeheven nadat door de Inspectie Verkeer en Waterstaat is geconstateerd dat beide luchtvaartmaatschappijen de naleving van veiligheidsvoorschriften hebben verbeterd.

70 miljoen euro voor kwetsbare groepen

Het kabinet trekt in 2006 70 miljoen euro uit om de groepen te ondersteunen 'die dat het meest nodig hebben'. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar de bijzondere bijstand en 35 miljoen euro naar de kinderkorting. Dat zei minister-president Balkenende op de persconferentie na afloop van de ministerraad. 'Het koopkrachtbeeld ziet er ontegenzeggelijk beter uit dan gedacht in september. Daar zijn we blij om', aldus Balkenende. Het kabinet kiest daarom niet voor een algemene compensatie voor de hogere energierekening in 2006. Maar het kabinet 'heeft wel oog willen hebben voor de positie van de kwetsbare groepen'.

40 Procent van de schepen geen verplichte uitkijk op zee

Op 40 procent van de Nederlandse zeeschepen wordt geen verplichte uitkijk op de brug ingezet tijdens de donkere uren op zee. Dit blijkt uit een onderzoek van Inspectie Verkeer en waterstaat naar de naleving van de Zeevaartbemanningswet aan boord van 85 Nederlandse zeeschepen dat vandaag is gepubliceerd. Kapiteins geven aan dat een extra uitkijk tijdens de donkere uren op zee ten koste gaat van onder meer de werkzaamheden aan dek. Verder vertrouwen ze ten onrechte blindelings op techniek zoals de radar en het wachtalarm. Uit onderzoek is echter herhaaldelijk gebleken dat de verplichte uitkijk op de brug de kans op een ongeval aanzienlijk vermindert.

Verjaardag Korps Mariniers

Ter gelegenheid van de 340ste verjaardag van het Korps Mariniers neemt minister van Defensie Henk Kamp op zaterdag 10 december op de Coolsingel in Rotterdam het defilť af. Aan het defilť wordt deelgenomen door een kleine tweeduizend oud-mariniers en zeshonderd actief dienende mariniers. Het Korps Mariniers, opgericht op 10 december 1665, viert zijn lustrum traditioneel met het afnemen van een defilť op de Coolsingel in Rotterdam. Tijdens de parade zullen vijf compagnieŽn actief dienende mariniers deelnemen. Zij zullen zich in vijf afzonderlijke tenues presenteren: het ceremonieel tenue, het daags blauw, het woestijn-, het arctisch en het Europees camouflage tenue.

Van Ardenne bezoekt aardbevingsgebied Pakistan

Op 9 en 10 december a.s. brengt minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking een bezoek aan de door de aardbeving getroffen gebieden in Pakistan. Zij doet dit samen met de Ierse minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten, Lenihan. Het bezoek van beide Europese ministers staat in het teken van de hulpoperatie, die in Pakistan nog volop in gang is. Minister Van Ardenne zal ondermeer een bezoek brengen aan het veldhospitaal in Bagh, waar Nederlandse militairen dagelijks 100-150 patiŽnten behandelen. In Balakot bezoekt zij een school, waar kinderen inmiddels weer onderwijs kunnen volgen, mede dankzij Nederlandse steun. Door de aardbeving zijn 8.000 openbare scholen vernield of onbruikbaar geworden; met speciale onderwijsprogrammas moeten straks 890.000 kinderen weer naar school kunnen gaan. Van Ardenne sluit haar bezoek aan Pakistan af met een bezoek aan een vluchtelingenkamp, circa 5 km buiten Islamabad, waar nu 9,5 duizend mensen onderdak vinden. Dokters van de Wereld heeft in dit kamp met geld uit het Nederlandse ontwikkelingsbudget een gezondheidscentrum opgezet.

Geen therapeutische meerwaarde voor anti-griepmiddel Tamiflu

Het geneesmiddel oseltamivir (Tamiflu), dat als kuur gebruikt kan worden bij de behandeling of ter preventie van influenza (griep), heeft voor (risico)patiŽnten geen therapeutische meerwaarde boven de gangbare behandelingen. Opname in het Geneesmiddelen Vergoedingsysteem (GVS), dat bepaalt of een middel voor vergoeding in aanmerking komt, is volgens het College voor zorgverzekeringen (CVZ) daarom niet aan de orde.

Conjunctuurbeeld verbetering zet door

De verbetering van de conjunctuur zet door. Dat is het beeld van de conjunctuurklok eind november. Bijna alle indicatoren laten van oktober op november een verbetering zien. Verreweg de meeste bevinden zich nu in een opgaande fase. Het zwaartepunt ligt echter nog wel in de herstelfase. De vacatures en het aantal banen lieten de grootste verbetering zien, maar ook bij de industriŽle productie en de consumptie van huishoudens was er sprake van een substantiŽle toename. De economische groei is in het derde kwartaal uitgekomen op 0,9 procent. In het eerste kwartaal kromp de economie nog met 0,5 procent, in het tweede kwartaal was er een groei van 1,3 procent. De volumegroei van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal met 4,7 procent iets kleiner dan in het eerste half jaar. De investeringen waren 3,4 procent hoger, met name door hogere investeringen in woningen en computers. Huishoudens kochten in het derde kwartaal 1 procent meer dan een jaar eerder, de hoogste toename sinds het derde kwartaal van 2002. De industriŽle productie was in oktober vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. De vertrouwensindicatoren lopen in het conjunctuurbeeld over het algemeen voor op de andere indicatoren. Dat ging in november wel op voor het vertrouwen van de ondernemers, maar niet voor het consumentenvertrouwen. In november steeg het consumentenvertrouwen weliswaar voor de tweede achtereenvolgende maand, maar er zijn nog steeds meer pessimisten dan optimisten. Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november wel iets gedaald, maar blijft hoog. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het vierde kwartaal meer orders en een hogere omzet. De industriŽle afzet- en verbruiksprijzen zijn in oktober voor de vijfde achtereenvolgende maand gestegen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie liep in november licht op, naar 1,8 procent. De rente is in november met 0,2 procentpunt gestegen en weer terug op het niveau van april dit jaar. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid bleef in de periode augustus - oktober vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorgaande maanden. Het banenverlies is tot staan gekomen en was in het derde kwartaal gecorrigeerd voor seizoeneffecten zelfs een fractie hoger. Het aantal openstaande vacatures nam in deze periode sterk toe. In het tweede kwartaal was ook het aantal uitzenduren verder toegenomen.

Ondernemerskrediet helpt starters in utrecht

Het Ondernemerskrediet Utrecht wordt op 14 december officieel gelanceerd. Plaats van handeling is de startersdesk van Rabobank Utrecht -Nieuwegein aan de Maliebaan. 'Ondernemerskrediet Utrecht' is een initiatief van de Gemeente Utrecht, de Kredietbank Utrecht en Rabobank Utrecht-Nieuwegein om kansrijke startende ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Het gaat om starters die via de bestaande kanalen aantoonbaar geen reguliere financiering konden krijgen. Om in aanmerking te komen voor kredietverstrekking moet de startende ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ondernemer aantonen dat hij of zij serieus werk maakt van het toekomstig ondernemerschap. Een vereiste daarvoor is dat hij beschikt over een levensvatbaar ondernemingsplan. Indien nodig kan hierbij vanuit 'Ondernemerskrediet Utrecht' ondersteuning worden gegeven. Verder moet de ondernemer kunnen aantonen dat de kredietaanvraag eerder door twee financiŽle instellingen is afgewezen. Via Ondernemerskrediet Utrecht krijgt de ondernemer dan ondersteuning en coaching en mogelijke financiering voor aanvullend marktonderzoek. Doel is dat zij zich alsnog kunnen kwalificeren voor reguliere financiering tegen marktconforme tarieven en voorwaarden. Financieringen tot 30.000 euro zullen via de Kredietbank Utrecht worden verstrekt; financieringen boven de 30.000 euro zullen via de Startersdesk van Rabobank Utrecht-Nieuwegein worden verstrekt.

Koningin Beatrix en bewindslieden doen mee met Make a Difference Day (MADD)

Zo kookt minister-president Balkenende voor gasten van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Minister Zalm (FinanciŽn) helpt bij het bloembollen planten en werken minister Dekker (VROM), staatssecretaris Rutte (OCW), minister Peijs (VenW) en minister De Geus (SZW) mee in verpleeghuizen of wooncentra. Staatssecretaris Van der Laan (OCW) treedt op als verhalenverteller en minister Pechtold (BVK) doet mee met een klussenprogramma.

Rampenoefening Maastricht-Aachen Airport

In het kader van het Rampenbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport, afgekort RBP-MAA, zal op vrijdag 9 december 2005 een oefening plaatsvinden met de naam Mean-time. Het algemene doel van deze oefening is het testen van de rampenbestrijdingsorganisatie volgens het onlangs vernieuwde RBP-MAA, zowel op operationeel als op bestuurlijk niveau. De organisatie van de oefening bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende disciplines.

Nieuwe bedrijven goed voor economische groei

Meer bedrijvendynamiek is belangrijk voor de Nederlandse economie. Nieuwe bedrijven hebben een positieve invloed op de werkgelegenheidsgroei. In 2004 ontstonden 119.000 banen (54% van de totale bruto banencreatie in dat jaar) als gevolg van de oprichting van nieuwe bedrijven. Van de banencreatie van bestaande bedrijven waren nog eens 22.000 afkomstig
van bedrijven jonger dan vijf jaar. In de eerste jaren van hun bestaan leveren starters de economie al meer op dan ze kosten. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Sterkere groei van het aantal bedrijven
Nieuwe ondernemers hebben nieuwe inzichten en prikkelen bestaande bedrijven alert te blijven op straffe van marktverlies of zelfs het beŽindigen van de activiteiten. BedrijfsbeŽindigingen zijn niet op voorhand slecht voor een economie. Opheffingen scheppen weer ruimte voor anderen om productiever te produceren. In 2004 nam het aantal opheffingen voor het eerst sinds jaren af naar 47.400 bedrijven. Het sterftecijfer, gedefinieerd als het aantal opheffingen geschaald op het totale aantal aanwezige
bedrijven, is in de loop der jaren vrij constant gebleven. De nettogroei ontwikkelde zich positief in 2004 en kwam uit op 2,7%. Vooral de gunstige ontwikkeling van de startersquote draagt bij aan de nettogroei.

Aantal nieuwe bedrijven zit flink in de lift
In 2004 kwamen er in Nederland 67.700 nieuwe bedrijven bij. Een jaar eerder waren dit nog 59.000 bedrijven. Het aantal oprichtingen is met maar liefst 15% gestegen. Oprichtingen omvatten starters, maar ook nieuwe dochterbedrijven. Voor het eerst sinds 2000 steeg het aantal starters in 2004. Nederland telde vorig jaar 48.300 starters. De stijging is mede
het gevolg van 'push'-factoren zoals (dreigende) werkloosheid en anticiperen op economisch herstel. Ook in 2005 neemt het aantal starters sterk toe. De meeste starters komen voor in de zakelijke dienstverlening. In deze sector richten 27% van de starters hun bedrijf op. Net als bij de starters steeg ook het aantal nieuwe dochterbedrijven in 2004. Het aantal kwam uit op 19.400 bedrijven. De arbeidsproductiviteit blijkt het hoogst te zijn bij bedrijven van 10 tot 20 jaar oud.

Multi Tank Card laat kleine wagenparken aan MKB Brandstof

Enkele weken na de lancering van MKB Brandstof, de tankpas voor kleine wagenparken, trekt Multi Tank Card zich uit dit marktsegment terug.

MKB Brandstof richt zich uitsluitend op kleine wagenparken, van ťťn tot tien
auto's. Multi Tank Card lijkt dit segment nu op te geven. Voortaan accepteert Multi Tank Card alleen nog klanten met een wagenpark vanaf vijf auto's. Bovendien gaan bestaande klanten met minder dan vijf auto's betalen alsof zij vijf auto's bezitten. Zo betaalt een bedrijf met ťťn auto tot op heden 90 euro per jaar; vanaf 1 januari wordt dit 210 euro. Multi Tank Card heeft haar kleinere klanten hier tot tweemaal toe nadrukkelijk op gewezen.

Martin Schuurman, algemeen directeur van MKB Brandstof: 'Sinds enkele weken constateren wij een versnelde groei. Die blijkt voor een belangrijk deel te danken aan de koerswijziging bij Multi Tank Card. Feitelijk zijn wij nu de enige aanbieder met een landelijk geaccepteerde tankpas voor kleine wagenparken.'

Ook klanten met vijf tot tien auto's gaan meer betalen; Multi Tank Card verhoogt de tarieven met gemiddeld tien procent. 'Omdat wij onze tarieven niet verhogen zijn wij nu voor alle wagenparken tot acht auto's de voordeligste aanbieder,' aldus Schuurman.

Psychosomatische fysiotherapie de schakel tussen lichaam en geest

Op 7 december j.l. is de Psychosomatische Fysiotherapie door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beÔnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren. In de behandeling van lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid, die een relatie hebben met psychosociale problemen. Psychosomatische fysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een drie jarige post HBO opleiding gevolgd, gericht op de behandeling van deze klachten. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans
tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

DwarslaesiepatiŽnt houdt graag zelf controle over behandeling

De hand- en armfunctie is een van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van leven die dwarslaesiepatiŽnten ervaren. Toch weegt voor velen de kwaliteitsverbetering die te halen is, niet op tegen de zwaarte van de behandeling en revalidatie. Dit concludeert promovendus Govert Snoek van de Universiteit Twente in zijn proefschrift. Doorslaggevend  is de invloed die de patiŽnt zelf heeft: kan hij dankzij een ingreep taken uitvoeren die hij zelf wil, of alleen maar standaardtaken? Individuele wensen en mogelijkheden
kunnen beter ingezet worden bij het maken van keuzen en het opstellen van protocollen, vindt Snoek, die zijn onderzoek heeft gedaan bij Roessingh Research and Development in Enschede, in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente. Hij promoveert op 8 december aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De mate van zelfstandigheid van een dwarslaesiepatiŽnt hangt sterk af van de hoogte van de laesie: bij een 'hoge dwarslaesie' zijn niet alleen de benen maar ook de armen verlamd. Uit het onderzoek dat Snoek heeft gedaan onder 560 dwarslaesiepatiŽnten in Engeland en Nederland, blijkt dat een verbeterde hand- en armfunctie voor deze patiŽnten belangrijk is voor de de kwaliteit van leven die zij ervaren. Vergeleken met zes andere stoornissen tengevolge van de dwarslaesie scoort de verbeterde hand- en
armfunctie even hoog als de verbetering in de blaas- en darmfunctie, waarvan al bekend   was dat patiŽnten dit erg belangrijk vinden. Uit verder onderzoek bleek dat verbetering van arm en handfunctie een hogere waardering van de gezondheidstoestand geeft.

Spraakbutton langer goed door karnemelk en Yakult

Spraakprotheses blijven langer functioneren als gebruikers regelmatig karnemelk, Yakult of andere middelen met goede melkzuurbacteriŽn gebruiken. Dat ontdekte UMCG-onderzoekster Noortje Schwandt. Zij onderzocht bovendien een eenvoudiger manier om spraakprotheses te plaatsen, waardoor de belasting voor de patiŽnt sterk vermindert. Door het onderzoek zouden de kosten voor spraakprotheses met tachtig procent omlaag kunnen. Schwandt promoveert op 21 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij patiŽnten die worden geopereerd aan kanker van het strottenhoofd, moet het hele strottenhoofd, inclusief stembanden, verwijderd worden. Om na een dergelijke ingreep toch te kunnen praten, wordt gebruik gemaakt van een zogeheten tracheo-oesophageale shuntprothese, ook wel spraakprothese of spraakbutton genoemd. Deze protheses hebben ťťn groot probleem: ze zijn erg gevoelig voor de vorming van een zogeheten biofilm met bacteriŽn en gisten, waardoor de levensduur van de button beperkt is. De spraakprothese moet gemiddeld binnen drie tot vier maanden worden vervangen, en er is een grote groep patiŽnten waarbij de prothese al binnen enkele weken moet worden vervangen.

Nieuwe opzet Turkije Totaal!

De onderhandelingen met de Europese Unie, de rel rond schrijver Orhan Pamuk en de groeiende toeristenstroom maken Turkije telkens weer tot nieuws. Toch weet de gemiddelde  Nederlander nog weinig van het enorme land af. Daarom vindt op 16, 17 en 18 december 2005 in het beursgebouw van Eindhoven 'Turkije Totaal' plaats. Voor de tweede keer, maar in een
compleet nieuw jasje... Ontdek Turkije in Eindhoven!

Wie geÔnformeerd wil worden over de vele mogelijkheden die Turkije als vakantieland te bieden heeft, of er zelfs een (tweede) woning wil kopen, moet zťker naar Turkije Totaal komen. Turkije is als vakantiebestemming letterlijk en figuurlijk 'hot' en de belangstelling neemt elk jaar alleen maar verder toe. Maar Turkije is ook kunst, cultuur en culinaire hoogstandjes. Dit jaar komen ook die aspecten tijdens Turkije Totaal ruimschoots aan bod.

Tijdens de beurs wordt een goed beeld gegeven van de Turkse manier van leven. Turkse ambachtslieden, schrijvers, musici, dj's en cabaretiers maken hun opwachting en bezoekers kunnen proeven van de veelgeprezen Turkse keuken en winkelen in een bazaar. Daarnaast wordt er een modeshow gegeven, zijn er lezingen over diverse onderwerpen die met Turkije
te maken hebben en worden de nieuwste (vakantie)woningprojecten gepresenteerd.

Aangezien Turkije ook een land is met een zeer indrukwekkende geschiedenis, en dus van archeologische vondsten, mag dit element op deze beurs niet ontbreken. Het verleden wordt op Turkije Totaal tastbaar door de 'Leeuw van Nemrud', dit is de oudste horoscoop ter wereld. Het betreft een kopie van het originele beeld dat in 1880 is ontdekt. Een unicum,
want na de beurs zal dit enorme beeld waarschijnlijk nooit meer in Nederland te zien zijn.

Wie Turkije wil leren kennen is van harte welkom in Eindhoven op Turkije Totaal.

NMa heft vergunningsvoorschrift De Telegraaf - De Limburger op

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met het verzoek van Telegraaf Media Groep (Telegraaf) om ťťn van de voorschriften op te heffen die in 2000 verbonden zijn aan de vergunning voor de overname van Dagblad De Limburger door De Telegraaf. De NMa oordeelt dat het niet redelijk is om nog langer van De Telegraaf te eisen dat de uitgever de commerciŽle en redactionele bedrijfsvoering van beide dagbladtitels gescheiden houdt.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat deze scheiding op de middellange termijn tot een negatief bedrijfsresultaat zal leiden. Het is voor De Telegraaf niet mogelijk om bepaalde efficiŽntievoordelen te realiseren zonder in overtreding te zijn van het voorschrift. Daarnaast leiden de huidige marktontwikkelingen tot een inkrimping van de oplagen van beide dagbladen. De NMa vindt het daarom redelijk het vergunningsvoorschrift op te heffen
zodat De Telegraaf deze negatieve toekomstige ontwikkeling kan voorkomen.

Nederland en Canada werken samen aan beter klimaat

Nederland en Canada gaan samenwerken om hun klimaatbeleid te versterken. Zo willen zij onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst het Europese emissiehandelsysteem te koppelen aan een emissiehandelsysteem in Canada. Beide landen erkennen het belang van CO -afvang en -opslag als belangrijke maatregel voor de toekomst. Waar mogelijk zullen beide landen gezamenlijk optrekken.

Canada en Nederland vinden klimaatverandering een ernstig probleem dat om een mondiale oplossing vraagt. Het Kyoto protocol is een begin, maar er is veel meer nodig. Verdergaande reducties zijn noodzakelijk en ook de Verenigde Staten en de grote snelgroeiende economieen moeten daaraan een bijdrage leveren.

Om de grote risico`s van klimaatverandering te beperken vinden Canada en Nederland dat de temperatuur op aarde met maximaal twee graden Celsius mag toenemen ten opzichte van het pre-industriŽle niveau. Daarvoor is een innovatief beleid noodzakelijk. Zo willen Canada en Nederland een impuls geven aan technologische innovaties, door bijvoorbeeld meer onderzoek en het afschaffen van milieuonvriendelijke subsidies.Ook willen zij de uitvoering van klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, het zogenaamde Clean Development Mechanisme, verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld de administratieve procedures te vereenvoudigen en de financiele randvoorwaarden te verbeteren.

Elektrische prikkels niet effectief in voorstadium Alzheimer

Transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) heeft geen positief effect op het geheugen en het affectieve gedrag bij mensen met milde cognitieve achteruitgang, in een voorstadium van de ziekte van Alzheimer (AD). Dat blijkt uit het proefschrift van Marijn Luijpen. TENS is een vorm van uni-sensorische stimulatie. Daarbij worden hersengebieden, waaronder delen die kwetsbaar zijn voor (pathologische) veroudering, via perifere zenuwbanen gestimuleerd met elektrische prikkels op de huid. Overigens bleek bij vergelijking met farmacologische behandelmethoden (medicatie), dat er geen verschil in effectiviteit bestaat tussen beide behandelingen.

Eerdere TENS-studies lieten zien dat deze niet-farmacologische behandelmethode verbetering bracht in het geheugen, het affectieve gedrag, en het rust-activiteits ritme van patiŽnten die lijden aan AD. Bovendien bleek de behandeling effectiever in een vroeg stadium van de ziekte. Op basis van deze resultaten onderzocht Luijpen de effecten van TENS in een preklinisch stadium van AD. In dit stadium is sprake van een milde cognitieve achteruitgang (MCI). Het doel van de studie was de klinische manifestatie van AD te vertragen of uit te stellen en zo het autonoom functioneren zolang mogelijk te bewaren. Luijpens placebo-gecontroleerde studie is uitgevoerd onder een grote populatie verzorgingshuisbewoners in Amsterdam. De resultaten bewijzen dat de TENS-behandeling geen positief effect had op het geheugen en het affectieve gedrag bij mensen met MCI. Wat betreft het rust-activiteitsritme werd een verbetering gevonden in een subgroep deelnemers; bij hen was dit ritme bij aanvang van de behandeling verstoord. Naast de klinische studie heeft Luijpen een omvangrijke meta-analyse uitgevoerd, waarin de effectiviteit van de bekendste farmacologische therapieŽn (medicatie) zijn vergeleken met niet-farmacologische vormen van interventie bij demente patiŽnten. Verrassend was dat de effectiviteit van farmacologische en niet-farmacologische behandelmethoden bij demente patiŽnten even groot bleek.

Medicijnen aan en uit zetten met een luidsprekertje

Medicijnen zijn vaak een schot hagel op doel. Een pilletje paracetamol onderdrukt niet alleen de kiespijn, maar drogeert meteen het hele lichaam. En een chemokuur, gericht op het terugdringen van tumorgroei, heeft soms ook zeer schadelijke effecten op een groot aantal vitale lichaamsfuncties. Ir. Henny Bruinewoud heeft een methode ontwikkeld om deze medicijnen lokaal te laten werken. Bovendien kan zij de lokale medicijnafgifte met een afstandbediening op basis van een ultrasone geluidsbron aan en uit zetten. Het betreft wetenschappelijk onderzoek, toepassing bij mensen zal nog zeker vijf jaar duren. Bruinewoud verdedigt donderdag 1 december haar proefschrift aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Pijnstillers en kankerremmers
Bij pijnmedicatie is het soms van groot belang om snel een zeer hoge dosis pijnstillers voor een korte periode te kunnen activeren. Bijvoorbeeld bij pijnaanvallen bij kankerpatiŽnten, of bij postoperatieve pijnscheuten in het kniegewricht. Bovendien is het vaak belangrijk om voor een bepaalde periode een constant medicijnniveau in het lichaam aan te houden. Op dit moment kan dat alleen maar door veelvuldig te slikken of door vaak aan het infuus te hangen. Daarnaast kan de schade die pijnstillers of kankermedicijnen aan het lichaam kunnen toebrengen enorm zijn. Zo kan een hoge dosis morfine als sterke pijnstiller levensgevaarlijk zijn, en kunnen kankerremmers niet alleen tot haaruitval leiden, maar ook tot bijvoorbeeld een flinke teruggang van het menselijk afweersysteem.

Aan-uit knop
Om aan deze problemen een oplossing te bieden heeft Bruinewoud een geheel nieuwe methode ontwikkeld voor medicijnafgifte. Allereerst verpakt zij de medicijnen in een klein doosje. Het doosje wordt vervolgens bij de pijnbron of tumor in het lichaam als implantaat ingebracht. Het medicijndoosje is van een speciaal polymeermateriaal en wordt boven een bepaalde temperatuur poreus. Hierdoor kunnen de medicijnen het lichaam in stromen en hun werk verrichten. Een ultrasoon luidsprekertje kan, indien tegen het lichaam gedrukt, het medicijnpakketje verwarmen en de medicijnen vrijlaten. Als het geluid uit staat, sluit het medicijndoosje zich weer. Bruinewoud heeft hiermee een soort aan-uit knop ontwikkeld voor een lokale medicijnafgifte in het lichaam.

Koortsaanval
Hoewel het principe is bewezen, is het nog niet getest in het menselijk lichaam. Een van de uitdagingen die met vervolgonderzoek aangepakt worden is de overgangstemperatuur van het polymeermateriaal waarboven het doosje poreus wordt. Deze moet in de buurt van de 43o Celsius liggen. Niet daaronder, want dan zou bij een koortsaanval de medicijnen vrijgelaten worden, en niet veel daarboven, want dan zou het omliggende menselijk weefsel misschien te veel worden opgewarmd en beschadigd worden. Daarnaast moet het temperatuurgebied waarbij het doosje van gesloten naar poreuze toestand gaat nog flink worden ingekort. Bij haar promotieonderzoek was er nog sprake van een overgangsgebied van wel vijftien graden, dit moet worden teruggebracht naar enkele graden maximaal.

Op basis van de onderzoeksresultaten van Bruinewoud is al een eerste TU/e-startup opgericht. Dolphys Medical, onder leiding van TU/e-ingenieur Dirk van Asseldonk, is nu bezig met de ontwikkeling van een eerste medicijnafgifte systeem op basis van ultrasone geluidsbronnen. De eerste toepassing bij mensen zal nog minstens vijf jaren op zich laten wachten. Het wetenschappelijke vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep onder leiding van prof.dr.ir. Jos Keurentjes van de faculteit Scheikundige Technologie aan de TU/e.

Voortijdige schoolverlaters met psychiatrische problemen terug in schoolbanken

Het eerste Begeleid Leren-programma in Nederland is een succes. Dankzij dit programma bij ROC Zadkine in Rotterdam zijn mensen met ernstige psychiatrische problemen in staat een reguliere opleiding te kiezen, te verkrijgen en te behouden. Na een jaar zat 38 procent van de deelnemers, die eerder de schoolbanken voortijdig hadden verlaten, nog op school. Hun zelfbeeld en de kwaliteit van leven waren toegenomen, en de psychische klachten waren niet verergerd. Dit concludeert de heer Lies Korevaar, lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, die het Begeleid Leren-programma heeft geŽvalueerd. Korevaar promoveert op donderdag 8 december 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eťn jaar stoppen met roken verbetert klachten COPD patiŽnt

Wanneer patiŽnten met de longziekte COPD stoppen met roken, krijgen zij minder luchtwegklachten, terwijl cognitieve functies als reactiesnelheid en oog-handcoŲrdinatie verbeteren en ook de kwaliteit van leven toeneemt. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Brigitte Willemse, uitgevoerd aan de afdelingen Pathologie en Longziekten van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor het onderzoek gebruikte Willemse een stoppen-met-roken programma met intensieve begeleiding, waarmee opmerkelijk goede resultaten geboekt worden. Iets meer dan de helft van de deelnemers is een jaar na het programma nog steeds gestopt met roken. COPD is een verzamelnaam voor longemfyseem en chronische obstructieve bronchitis. Bij longemfyseem vermindert de elasticiteit van de longen, waardoor een patiŽnt kortademig wordt. Chronisch obstructieve bronchitis is een vernauwing van de luchtwegen, veroorzaakt door slijmophoping en verdikking van de luchtwegwand. Tabaksrook is de belangrijkste oorzaak van COPD: negentig procent van de patiŽnten heeft gerookt of rookt nog steeds. Naar schatting twintig procent van de rokers krijgt de ziekte.

`Last in, first out' verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen

Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieŽn in een bedrijf, wordt het leidende principe. Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag. Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt op 1 maart 2006 in werking. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door de verplichtstelling van het afspiegelingsbeginsel de ontslagbescherming voor groepen werknemers zoals herintreders, jongeren en ouderen gelijkmatiger verdelen. `Dit is in het belang van een evenwichtige leeftijdopbouw en de vertegenwoordiging van verschillende groepen van werknemers in een bedrijf', aldus De Geus. Begin september heeft de Tweede Kamer de voorgestelde wijzigingen al besproken en aanvaard.

Meer flexibiliteit voor landende vliegtuigen

Door de banen die landende vliegtuigen krijgen voorgeschreven flexibeler te plannen, zijn vertragingen en milieuoverlast te bestrijden. Dat stelt ir. Frizo Vormer, die op donderdag 8 december aan de TU Delft op dit onderwerp promoveert.

Luchthavens vormen een knelpunt in het huidige luchtvervoersysteem. Dit uit zich in groeiende vertragingen, emissies en geluidsoverlast. Het is mogelijk om de vorm van de te vliegen banen zo te kiezen dat vertragingen of milieubelasting minimaal zijn. Momenteel wordt bij aankomende vliegtuigen echter nog uitgegaan van standaardbanen (en aanpassingen daarvan). Het implementeren van een geoptimaliseerde baan is immers vaak moeilijk. Snelheids- en hoogtebeperkingen en ad hoc instructies van verkeersleiders belemmeren dit.

De Delftse onderzoeker Frizo Vormer stelt daarom voor om vliegbanen voor landende vliegtuigen strategischer te plannen en om deze flexibel te maken, dat wil zeggen te optimaliseren op basis van wat er op dat moment wenselijk is. Bij die aanpak heeft dus de ene keer een vliegbaan die de geluidsoverlast beperkt de voorkeur, terwijl dat een andere keer een vliegbaan is die helpt om vertragingen te bestrijden. Vormer heeft de voor- en nadelen van deze flexibele vliegbanen voor de luchthaven Schiphol onderzocht. Zijn analyse toont aan dat deze aanpak kan resulteren in een hogere doorvoer, minder milieubelasting en in vluchten die minder vaak woongebieden kruisen.

Werkgevers niet voorbereid op nieuwe pensioenregels

Eťn op de twee werkgevers heeft nog niet bekeken of de pensioenregeling wel binnen de nieuwe fiscale grenzen blijft. Veel werkgevers denken dat de pensioenuitvoerder dat voor hen regelt. Daarnaast heeft de werkgever geen idee van de kosten van de pensioenregeling. Dit is de reden dat de Stichting Pensioenkijker.nl in december een campagne start over vut en prepensioen speciaal gericht op de werkgever. Vanaf 1 januari gelden nieuwe wettelijke regels voor pensioen. Voor pensioenregelingen die op die datum nog niet voldoen aan die regels, geldt een overgangsrecht voor het jaar 2006. Door middel van een rekenhulp die beschikbaar is op de site van de Belastingdienst,onder actueel, kunnen werkgevers hun regeling toetsen. Als de regeling binnen de fiscale kaders blijft, kan de werkgever een verklaring zenden aan de Belastingdienst. Als de regeling boven de fiscale kaders komt moet de werkgever een heffing betalen over het bovenmatige deel.

Rechtspositie van onderwijs en leerling kan beter

De rechtspositie van leerlingen en ouders, en primair en voortgezet onderwijs, kan beter. Dat concludeert Niels Noorlander in zijn proefschrift. Noorlander stelt er de vraag hoe het recht op dit moment (de juridische) verhouding regelt tussen enerzijds het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere school, en anderzijds leerlingen en ouders. Zijn tweede vraag is hoe deze verhouding zou kunnen worden verbeterd. De promovendus onderzocht onder meer welke grondwettelijke uitgangspunten aan de onderwijsverhouding ten grondslag liggen. Ook bracht hij de belangrijkste rechten en plichten van leerlingen, ouders en school in kaart. Noorlander werkt dit uit op het gebied van schoolkeuze en toelating, de uitoefening van grondrechten in de school, de kwaliteit van het onderwijs als onderdeel van de onderwijsverhouding, de beoordeling van onderwijsprestaties en toepassing van de tuchtmaatregelen in de school. Noorlander concludeert dat de juridische basis van de rechtspositie van leerlingen en ouders op dit moment erg smal is; deze is vooral opgebouwd uit jurisprudentie. Noorlander pleit er daarom voor de wederzijdse rechten en plichten van school, leerlingen en ouders duidelijk te verankeren in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Vijf mega-onderzoeksfaciliteiten voorgedragen voor 100 miljoen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft tijdens het Nationaal Innovatie Event op 7 december haar voordrachten voor honorering in het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten bekendgemaakt. NWO adviseert Minister van der Hoeven, en via haar het kabinet, om 100 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van vijf grote onderzoeksfaciliteiten op het terrein van zowel alfa/gamma als bŤta en levenswetenschappen. In januari zal het kabinet definitief besluiten over de toekenningen. Het bedrag van 100 miljoen wordt door de overheid beschikbaar gesteld als eenmalige investering in grote onderzoeksfaciliteiten, naar aanleiding van het rapport Kennisambitie & Researchinfrastructuur van het Innovatieplatform. In deze ronde werd het beschikbare budget zo'n 15 keer overvraagd. De aanvragen waren over het algemeen van hoge kwaliteit. Er is in Nederland blijkbaar grote behoefte aan financiering van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. NWO pleit dan ook bij de minister voor beschikbaar stellen van structurele financiering op dit terrein.

Gouden Gids bundelt als eerste overheidsdiensten in gidsen

Gouden Gids, de meest geraadpleegde bedrijvengids van Nederland komt met een noviteit. Eind april (2006) zal het omvangrijke Gouden Gids boekwerk een aparte sectie krijgen met contactinformatie van meer dan 1300 publieke, gemeentelijke en overheidsinstellingen. Het is voor het eerst dat een uitgever in Nederland dergelijke informatie categorisch bundelt, voor elke Nederlander toegankelijk maakt en in twee talen presenteert. Gouden Gids biedt hiermee een eenvoudig maar effectief front-office informatieloket voor overheidsinstellingen en publieke campagnes (w.o. postbus51). De uitgever heeft hooggespannen verwachtingen. Gouden Gids wordt nu al ruim 15 miljoen maal per jaar geraadpleegd voor gemeentelijke en overheidsinformatie  (print en internet). De 2006/2007 Gouden Gids regio Utrecht krijgt de primeur. Gerichte afdelingsinformatie en rechtstreekse telefoonnummers moeten gebruikers direct naar het juiste loket leiden. Het eerste jaar (edities 2006/2007) zal Gouden Gids meer dan 1300
contactgegevens opnemen van onder meer ministeries en overheidsinstellingen, provincies, ambassades, belastingdiensten, rechtbanken, politie, brandweer, ambulance, luchthavens, openbaar vervoer (OV), VVV's, Nationale Verkeerbureaus en Toeristische instellingen. Het tweede jaar zijn bij gebleken succes semi-overheid gerelateerde diensten aan de beurt zoals scholen, universiteiten, bibliotheken, zwembaden en ziekenhuizen.

Koninklijke Luchtmacht gaat geluidsmetingen uitvoeren nabij meetmast KNMI
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium (NLR) zal op 7 december 2005 in Lopik (Cabauw) in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht geluidsmetingen met helikopters uitvoeren. Aan deze test nemen een Apache, een Chinook en een Cougarhelikopter deel. De luchtmachthelikopters vliegen verschillende patronen langs en over de meteorologische meetmast van het KNMI. De patronen zijn zo ontwikkeld dat de bebouwde gebieden, in het bijzonder Lopik en Cabauw, zoveel mogelijk wordt vermeden. De helikopters zullen in totaal 4 uur vliegen. De vlieghoogte zal hierbij variŽren van 50 meter tot 500 meter boven de grond.

AnderZorg laagste zorgpremie van Nederland

AnderZorg biedt met 990,= euro per jaar de laagste nominale premie van Nederland voor de Basisverzekering. Voor het vijfde jaar achtereen is AnderZorg hiermee de goedkoopste zorgverzekeraar van Nederland. AnderZorg is er speciaal voor mensen die de laagste premie willen en zťlf hun zorgverzekering regelen via internet.

1,5 miljoen euro voor training jeugdzorgwerkers

Staatssecretaris Ross geeft anderhalf miljoen euro voor training en ontwikkeling van jeugdzorgwerkers die zich bezighouden met indicatiestelling en kindermishandeling. Indicatiestelling en kindermishandeling zijn volgens Ross de thema’s waarop training op het moment het hardst nodig is. Medewerkers van bureaus Jeugdzorg krijgen bijscholing in het indiceren van ggz-jongeren en licht verstandelijk gehandicapten. Medewerkers van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling zullen leren hoe ze het onderzoek naar het voorkomen van kindermishandeling effectief kunnen uitvoeren. De provincies en drie grootstedelijke regio’s moeten het geld verdelen. De extra aandacht voor training en ontwikkeling maakt deel uit van de kwaliteitsimpuls jeugdzorg, waarvoor Ross voor 2004, 2005 en 2006 4 miljoen euro uittrekt.

Beleving regeldruk ondernemer is ook een last

Het kabinet doet onvoldoende om de regelgeving en de administratieve lasten terug te dringen. Halfslachtige maatregelen lossen het daadwerkelijke probleem niet op. Die conclusie trekt fractievoorzitter van As van de Lijst Pim Fortuyn aan de vooravond van het overleg tussen het Kabinet en de Tweede Kamer over de vermindering van de administratieve lasten.

Van As (LPF) zal morgen pleiten voor een meer servicegerichte overheid. 'Het is onacceptabel dat je voor een vergunningsaanvraag verschillende ambtenaren langs moet om allerhande uittreksels te halen. 'Eťn loket voor de burger, terwijl de betreffende ambtenaren de verdere afhandeling dienen te regelen, evenals de controle op het voldoen aan de verschillende eisen. Wij zijn tegen het huidige systeem waarin de indiener zelf  moet aantonen dat hij aan de eisen voldoet.'

Ook de kosten die worden berekend voor verschillende handelingen moeten wat Van As betreft drastisch omlaag: 'zeven euro voor een A4'tje waarop staat waar je geboren bent, waar halen ze het vandaan? Dit zijn de lasten die door de burger worden ervaren, niet het al dan niet kunnen invullen van formulieren op het internet. De Lijst Pim Fortuyn wil dat er een maximum komt aan de kosten, die gemeenten in rekening brengen voor hun handelingen. 'De overheid is er voor de burger en niet andersom. Er is geen winstoogmerk dus die prijzen moeten omlaag. Als er tekorten ontstaan, dan snijdt de overheid maar in eigen vlees en niet in dat van de belastingbetalende burger', aldus Van As.

Nieuwe trend!.....Slapen op zilver!

Zilver in matrastijk textiel is een bijzonder concept', aldus Chris Nederhorst van Royal Health Foam, producent van o.a. traagschuimmatrassen. Het is een stretch matrastijk waarin Japanse hightech zilvergaren is verwerkt. Zilver is bekend om haar antibacteriŽle werking. Daarnaast ontlaadt het statische elektriciteit, wat een goede nachtrust bevordert. En het werkt permanent.

Zilvergaren dat gebreid wordt in de matrastijk van Royal Health Foam is een van de nieuwe toepassingen van zilver. Met name in Japan en China wordt het gebruik van zilver in textiel steeds populairder: het wordt daar al succesvol toegepast in kinderkleding, sokken en beddengoed.

Actief anti-bacterieel, anti-huismijt & deodorant-werking
Al eeuwenlang wordt over de hele wereld voor kookgerei en bestek gebruik gemaakt van zilver, om haar natuurlijke antibacteriŽle eigenschappen en duurzaamheid. Japanners, Chinezen en andere Oosterlingen maken van oudsher veel gebruik van zilver als medicijn voor pasgeboren kinderen om infecties en virussen te voorkomen en bestrijden. De werking van zilver ionen is aangetoond door diverse wetenschappelijke instituten
wereldwijd.

Jaarcongres Veilig Ondernemen, Den Haag, 8 december 2005
Veilig ondernemen belangrijke voorwaarde voor gezonde economie

Een schade van 700 miljoen euro door criminaliteit in het bedrijfsleven (Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004), oprukkende Poolse bendes die in opdracht in Nederland stelen en verloedering van winkelgebieden zijn stuk voor stuk redenen om veilig ondernemen te stimuleren. Veilig ondernemen is zelfs een voorwaarde voor een sterkere en concurrerende economie. Initiatieven waarmee de publieke en private partijen gezamenlijk
de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen verhogen staan centraal tijdens het Jaarcongres 'Veilig Ondernemen'. Het Jaarcongres wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Grote Steden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het congres vindt plaats op 8 december in het Kurhaus in Den Haag.

Het bevorderen van de veiligheid is een onderwerp dat de gemoederen van ondernemers en (lokale) overheden in toenemende mate bezighoudt. Voor een concurrerende lokale economie zijn, naast nationale randvoorwaarden, een ambitieuze en effectieve lokale aanpak van wezenlijk belang, waarbij gemeenten, politie, en bedrijfsleven met elkaar samenwerken.
Tijdens het Jaarcongres zitten deze partijen bij elkaar aan tafel.

KidsConcern: actie van ouders is nodig

Het bedrijf KidsConcern heeft op 1 december jl. bekend gemaakt dat het bedrijf in financiŽle problemen verkeert. KidsConcern, dat diensten verleent op het terrein van kinderopvang, heeft de desbetreffende ouders per brief hiervan op de hoogte gesteld. Ouders die de Tegemoetkoming kinderopvang 2005 door de Belastingdienst rechtstreeks aan KidsConcern laten overmaken, kunnen dit wijzigen.

Als de ouders vůůr maandag 12 december een wijziging doorgeven van het
rekeningnummer waarop de Tegemoetkoming moet worden overgemaakt, dan zal de uitbetaling van december via dat nieuwe rekeningnummer verlopen. Wij verzoeken de ouders om het nieuwe rekeningnummer aan de Belastingdienst door te geven, zodat de Belastingdienst zeker is van de juiste gegevens. Hierdoor kan de Belastingdienst ervoor zorgen dat de
betaling in december wordt uitgekeerd op het juiste rekeningnummer.

De ouders kunnen de wijziging per fax of per brief doorgeven aan
Belastingdienst/Toeslagen.
In dit bericht moet de volgende gegevens vermeld worden:
- Betreft: Tegemoetkoming Kinderopvang 2005;
- Nieuwe rekeningnummer en de hierbij behorende naam;
- het sofinummer;
- het oude rekeningnummer en de hierbij behorende naam;
- handtekening.

De fax kan naar ťťn van de volgende faxnummers gestuurd worden:
055 - 528 38 32 of 055 - 528 24 54 of 055 - 528 72 94

De brief kan gestuurd worden naar:
Belastingdienst/Centrale Administratie
Postbus 9048
7300 GK Apeldoorn

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wil correcte etiketten op pluimveevlees met toegevoegd water

Dat is de boodschap die de VWA heeft overgebracht aan vertegenwoordigers van onder meer de Vereniging van Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) en Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), in een bijeenkomst op donderdag 1 december. Aanleiding voor de bijeenkomst waren de resultaten van VWA-onderzoek naar de etiketten op pluimveevleesproducten met toegevoegd water. Bij zes van de tien geÔnspecteerde productiebedrijven vond de VWA misleidende informatie op het etiket over de werkelijke aard en samenstelling van de 'kipfilet met toegevoegd water'. De hoeveelheid water en additieven (zoals polyfosfaten en vleesvreemde eiwitten), werden niet correct vermeld. Ook is het gebruik van verboden additieven gesignaleerd. Water toevoegen aan vlees is alleen toegestaan in het kader van het produceren van een 'vleesbereiding'. Volgens de wet gaat het dan niet meer om 'vlees', maar om een 'vleesbereiding'. Voorwaarde is wel dat op het etiket staat hoeveel water, of andere toevoegingen, het product bevat. Toevoegen van water komt niet alleen voor bij bereiding van pluimveevleesproducten, maar ook bij bereiding van varkensvleesproducten en visproducten.

Menselijke maat zoek bij ondermaatse WAO-keuring

De menselijke maat bij de WAO-keuring is zoek. Meer nog dan de nieuwe zeer strenge keuringscriteria voor de WAO, lijken van bovenaf opgelegde 'productienormen' bij het UWV er voor te zorgen dat een groot aantal WAO'ers zijn uitkering geheel verliest. Het kabinet moet daarom niet alleen de onrealistisch strenge keuringscriteria terugdraaien, maar ook de greep op de kwaliteit van de keuringen verstevigen. Gebeurt dit niet dan gaat
het met een groeiende groep plotsklaps gezond verklaarde arbeidsongeschikten zowel op de arbeidsmarkt als in sociaal opzicht 'faliekant fout'.

Dat stelt de vakcentrale FNV in het eindverslag van haar meldweek rond de aangescherpte WAO-herkeuringen 'Contouren van een verloren generatie arbeidsongeschikten'.

Het rapport is gebaseerd op de ervaringen van 2800 WAO'ers die volgens de nieuwe praktijk zijn herkeurd. De helft van deze groep verloor door de nieuwe keuringen geheel of gedeeltelijk zijn WAO-uitkering. Van de volledig arbeidsongeschikten werd 40 procent geheel arbeidsgeschikt verklaard.

BSE-geval in Hof van Twente

Bij een 4-jarige koe op een bedrijf in de gemeente Hof van Twente (Provincie Overijssel) is Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het tachtigste geval in Nederland sinds 1997 en het derde geval in 2005.

De koe Lina 159, geboren op 12 februari 2001, is op 24 november 2005 geslacht. Op 25 november bleek de snelle BSE-test een positief resultaat op te leveren. Daarop is een onderzoek ter bevestiging van de uitslag van de snelle test ingezet. Op 2 december bleek ook dit tot een positief resultaat te leiden.

Lina 159 is afkomstig van een rundveebedrijf in Hof van Twente. Hier is het rund geboren en getogen. Bij geen van de andere runderen op het bedrijf waar de besmetting is vastgesteld zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden.

Diermeel wordt gezien als de belangrijkste veroorzaker van BSE. Sinds april 1999 is daarom in Nederland een verbod van kracht op het gebruik van diermeel en overige dierlijke eiwitten in voer voor herkauwers. Dit verbod geldt in de gehele Europese Unie sinds december 2000. Omdat de koe is geboren na april 1999 wordt extra onderzoek gedaan naar de oorzaken van de besmetting. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de AID, VWA-RVV en
CIDC-Lelystad en zal enkele maanden duren.

Alleen de risicodieren zijn geruimd. Dat zijn dieren die in dezelfde tijd als het besmette rund op hetzelfde bedrijf zijn geboren of hetzelfde voer hebben gegeten en de nakomelingen jonger dan twee jaar. Er zijn op 5 december 2005 in totaal 4 risicodieren op het bedrijf geruimd en 1 elders in Nederland.

VNG tegen afschaffing toeristenbelasting - Eerst onderzoek naar alternatieven

Vanmiddag overhandigde de RECRON aan minister Remkes van BZK 10 redenen om de toeristenbelasting af te schaffen. De VNG is tegen deze afschaffing. Niet omdat gemeenten zo graag belastingen heffen, maar omdat belastingheffing noodzakelijk is om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Vele van die investeringen komen ook of vooral ten
gunste van toeristen. Gemeenten moeten daarom de keuze hebben om een deel van deze kosten met opbrengsten uit de toeristenbelasting te betalen. Zolang er geen alternatief is voor gemeenten, moet de toeristenbelasting worden gehandhaafd.

De VNG heeft in het verleden al meerdere keren gepleit voor de vervanging van de toeristen- en forensenbelasting door verblijfsbelastingen. De VNG is dan ook verheugd dat de minister van BZK eind augustus 2005 heeft aangekondigd de mogelijkheden te onderzoeken om de forensen- en toeristenbelasting te bundelen. De VNG wil graag op korte termijn met
het rijk meedenken over de alternatieven. Uitgangspunt daarbij is wel dat de gemeenten de vrijheid behouden om naar eigen inzichten ook de toeristen van buiten de gemeente te laten meebetalen aan de voorzieningen die ook ten goede van toeristen komen.

Autoverkopen november 2005

In november 2005 zijn in totaal 33.143 nieuwe personenautos verkocht. Dit blijkt uit de gegevens van de RAI Vereniging en BOVAG. In dezelfde maand in 2004 werden er 34.599 verkocht. In totaal zijn dit jaar 456.397 personenautos verkocht. Vorig jaar waren dat er in totaal 471.115. De best verkopende merken in de maand november zijn: Opel (5.488),
Volkswagen (3.238), Ford (2.930), Renault (2.319), Peugeot (2.285). De best verkochte modellen in november zijn: Opel Astra (1.597), Opel Zafira (1.151), Ford Focus (1.079), Opel Corsa (1.012), Volkswagen Golf (957).

Huizenmarkt Definitief Veranderd

De wereld van de woningmakelaars zal nooit meer hetzelfde zijn. Een nieuwkomer in de markt heeft binnen 1 jaar de absolute toppositie bereikt. Makelaarsland kreeg in de eerste 10 maanden van haar bestaan het kostbaarste bezit van maar liefst 1000 huisverkopers toevertrouwd. Zij kozen voor Makelaarsland omdat zij een NVM-makelaar willen, maar tevens
voor enige zelfwerkzaamheid een fikse korting krijgen. Makelaarsland rekent een vaste courtage van 795,- euro. 'Voor dat bedrag komt een fatsoenlijke makelaar zijn bed niet uit', meldde onlangs de voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam.(1) Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland, laat weten voor dat bedrag al ca. 400 woningen verkocht te hebben.

Het succes van de nieuwe formule is verrassend voor de gemiddelde, traditionele makelaar. Die dacht altijd een winkel op een dure locatie nodig te hebben om zijn klanten optimaal te bedienen. Makelaarsland is gehuisvest in een kantoorpand op een bedrijventerrein. 'Dat is ťťn van de aspecten waarom wij zo goedkoop kunnen werken', laat Stoop weten.

Nederland toppositie breedband dankzij sterk concurrerende markt

Nederland staat internationaal aan de top als het gaat om de beschikbaarheid van breedbandnetwerken. De huidige marktwerking bij breedbandinternet en de concurrentie op en tussen het telefoonnetwerk en het kabelnetwerk hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Deze concurrentie is mogelijk geworden door het ingezette liberaliseringsbeleid. Er komt geen garantiefonds voor de stimulering van breedbandige netwerken in Nederland. Er is op dit moment geen noodzaak om een financiŽle impuls te geven aan investeringen in breedbandige infrastructuren.

Nederland is met een breedbandpenetratie van meer dan 19 procent koploper in Europa. Met ruim 3,6 miljoen breedbandaansluitingen is ruim 50 procent van de Nederlandse huishoudens aangesloten op internet. Hiermee laat Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland ver achter zich. Wereldwijd staat Nederland op een tweede plaats na Zuid-Korea. Nederland scoort in Europa gemiddeld als het gaat om het aantal bedrijven dat aangesloten is op een breedbandverbinding. Het aantal kleinere bedrijven loopt gemiddeld twee tot drie jaar achter bij grotere bedrijven. Hoewel Nederland met deze ontwikkelingen op schema ligt wat betreft de ambitie om in 2010 wereldwijd een koppositie in te nemen op het terrein van breedbandontwikkelingen, constateert het kabinet dat Nederland het tempo moet vasthouden om de huidige koppositie te behouden. Ook moet er meer tempo gemaakt worden om het gebruik van de infrastructuur te bevorderen. Het gebruik van de breedbandinfrastructuur door zowel bedrijven, publieke instellingen als huishoudens blijft in Nederland nog achter. Dat staat in de Voortgangsrapportage Breedband die minister Brinkhorst van Economische Zaken vandaag naar de tweede Kamer heeft gestuurd.

Nachtelijke afsluitingen A28 tussen knooppunt Hoevelaken en knooppunt Rijnsweerd

In de nachten van dinsdag 6 op woensdag 7 december, woensdag 7 op donderdag 8 december en donderdag 8 op vrijdag 9 december voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op de A28 tussen Hoevelaken en Rijnsweerd. De A28 is dan vanaf knooppunt Hoevelaken tot knooppunt Rijnsweerd in de richting Utrecht volledig afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden starten alle avonden om 22.00 uur en duren tot de volgende ochtend 05.00 uur. Alternatieve route: Verkeer in de richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hoevelaken omgeleid via de A1 en A27. Verkeer vanuit de richtingen Zwolle (A28) en Apeldoorn (A1) volgt vanaf knooppunt Hoevelaken de A1 richting Hilversum/Amsterdam. Vanaf knooppunt Eemnes volgt men de A27 in de richting Utrecht. Het lokale verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Zwangerschapsmisselijkheid mogelijk voorbode van depressie

Promotie verloskundige Hennie Wijnen

Verloskundigen zouden meer oog moeten hebben voor angsten en depressies van zwangere vrouwen, en niet alleen moeten letten op medische en verloskundige factoren. Dat betoogt Hennie Wijnen in haar proefschrift, waarop ze 6 december promoveert. Verloskundigen moeten vooral alert zijn op ochtendmisselijkheid. Vaak wordt verondersteld dat dit 'erbij hoort', maar in feite geven de vrouwen daarmee een psychisch signaal af: ze lopen een hoog risico op depressieve en angststoornissen tijdens de zwangerschap, wat kan leiden tot postnatale depressies.

Sinds eind jaren tachtig worden grote groepen vrouwen uit de Kempen tijdens hun zwangerschap en na de bevalling onderzocht. Daarbij is gekeken of er relaties zijn tussen depressies, schildklierfuncties, problemen bij de bevalling en ontwikkeling van kinderen. Het promotieonderzoek van verloskundige Hennie Wijnen is een vervolg op deze 'Kempen-studies'. Zij onderzocht duizend vrouwen tijdens hun zwangerschap en kraambed; hun kinderen worden de komende tien jaar in de gaten gehouden. Meer concreet keek Wijnen naar het welbevinden van de moeder (tijdens de zwangerschap en het kraambed), het functioneren van de schildklier en de ontwikkeling van het kind. Niet alleen biologische maar ook psychologische factoren bepalen het welbevinden van de zwangere vrouw, constateert Wijnen.
Die conclusie is van groot belang voor de zogenoemde risicoselectie. Verloskundige zorg voor zwangere vrouwen met een laag risico wordt in Nederland hoofdzakelijk verricht door eerstelijns verloskundigen. Zij maken bovendien een selectie van vrouwen die in de eerstelijns zorg kunnen blijven en eventueel thuis kunnen bevallen, en vrouwen die moeten worden doorverwezen naar de tweedelijns zorg. Voor deze selectie worden doorgaans alleen medische en verloskundige criteria gebruikt, zoals hoge bloeddruk, (laag) gewicht van de ongeborene en zwangerschapsdiabetes. Wijnen pleit ervoor om bij de risicoselectie ook psychologische factoren te betrekken.
Zo blijkt uit haar onderzoek dat de ernst van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap voornamelijk afhangt van psychologische factoren. Ernstige symptomen kunnen een teken zijn van psychopathologie, wat op zijn beurt de kans op angst en depressie verhoogt. Deze laatste twee zijn niet alleen een risico voor verloskundige, foetale en neonatale complicaties, maar ook voor een verstoorde ontwikkeling van het kind.
Daarom is het van belang vrouwen op te sporen met hoge intensiteit van symptomen van misselijkheid en braken. Hoewel dit 'normaal' wordt geacht, kan het toch duiden op psychoneuroticisme. Ook dienen vrouwen met grote angsten, vooral in laatste drie maanden van zwangerschap te worden opgespoord, evenals vrouwen met ernstige depressieve symptomen tijdens diverse momenten in de zwangerschap. Depressie en angst kunnen volgens Wijnen chronische aandoeningen worden en hoe eerder deze vrouwen met een hoog risico zijn opgespoord, des te eerder kan worden begonnen met de behandeling. Het opsporen kan eenvoudig geschieden aan de hand van vragenlijsten.

Hennie Wijnen (1950, Horst-Melderslo) haalde in 1972 het diploma Verpleegkundige A. Drie jaar later studeerde ze aan de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen af als verloskundige. Ook studeerde ze enkele jaren filosofie (Rijksuniversiteit Groningen). Sinds 1982 werkt Wijnen als eerstelijns verloskundige in Veldhoven. Zij is vanaf 1988 betrokken geweest bij de Kempenstudies. De resultaten van deze studies zijn door Wijnen op een aantal internationale congressen gepresenteerd, zoals in Cambridge, Basel, Oslo en Iowa.

Bron: Universiteit van Tilburg

Scholen krijgen extra geld om maatschappelijke stages te organiseren.

Dat heeft de ministerraad besloten. Het kabinet hoopt dat in 2007 een kwart van de middelbare scholen maatschappelijke stages aanbiedt. Via de stages moeten jongeren (meer) betrokken raken bij aspecten van de samenleving waar ze normaal niet gauw mee te maken krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schaatsen met gehandicapten, op de thee bij een daklozencentrum of mailen met eenzame ouderen. De stimulans voor de maatschappelijke stage past in het streven van het kabinet naar een betrokken samenleving waarin iedereen kan meedoen.

MS diffuus verspreid door brein

De schade die ontstaat aan zenuwweefsel door de aandoening Multiple Sclerose (MS), is veel meer diffuus verspreid door de hersenen, dan is te verwachten op basis van gewone MRI-scans. Op zulke scans zijn vaak specifieke lokaties aan te wijzen waar het zenuwweefsel flink gedegenereerd is, maar er is geen duidelijk verband tussen de klinische toestand van patiŽnten en dergelijke beschadigingen. Door verschillende geavanceerde MRI-methoden te combineren, heeft Hugo Vrenken nu laten zien dat in normaal uitziend zenuwweefsel wel degelijk al pathologische processen plaatsvinden bij MS-patiŽnten.

Op MRI-scans van MS-patiŽnten is doorgaans de kenmerkende afbraak zichtbaar van myelineschedes rondom de uitlopers van hersencellen, en de degeneratie van deze uitlopers die daarop volgt (lesies). Op gewone MRI-plaatjes is een duidelijk onderscheid te zien tussen deze lesies en het omliggende weefsel. Dit betekent niet dat het omliggende weefsel gezond is, maar zenuwcellen die weinig beschadigd zijn, of waar andere pathologische processen in plaatsvinden, zijn op zulke plaatjes niet te zien. Vrenken gebruikte een combinatie van MRI-technieken, waarvan de gezamenlijke data helderheid geeft over de toestand van het weefsel op moleculair niveau. Zo kon hij aantonen dat in hersenweefsel dat normaal oogt, stoffen voorkomen en veranderingen optreden die geassocieerd zijn met MS.

Vrenken mat drie eigenschappen. Allereerst de zogeheten diffusie-eigenschappen van de hersenen, die lieten zien dat de myelineschedes van de uitlopers van hersencellen beschadigd zijn. Daarnaast keek de promovendus naar de zogeheten T1-relaxatietijd in de hersenen; daarin zijn in MS-patiŽnten grote veranderingen waargenomen ten opzichte van gezonde personen, maar het is moeilijk aan te geven welke processen hiervoor precies verantwoordelijk zijn. En tenslotte mat Vrenken MTR, een maat voor het in tact zijn van eiwitnetwerken in de myeline en de zenuwuitlopers. Dit liet zien dat de schade hieraan in de normaal-ogende witte stofgebieden beperkt is. Er treden dus in de normaal-ogende gebieden bij MS allerlei veranderingen op, maar in de witte stof lijkt de daadwerkelijke schade aan myeline en zenuwuitlopers beperkt

Bron: VU medisch centrum

Koks en wetenschappers kijken samen in de keuken

Vlees vůůr- of nazouten, frituren met vloeibaar stikstof van min 196 graden, bloemkool garen zonder luchtje of de slagingskans van een complex recept. Onderwerpen voor ambachtelijke chefs en andere kookkunstenaars, levensmiddelendeskundigen, culinair onderzoekers of studenten en geÔnteresseerde lekkerbekken. Ze komen aan bod in het symposium 'Science is Cooking in Wageningen' en de erop volgende tweemaandelijkse seminars. De Franse 'moleculair gastronoom' van het eerste uur dr. Hervť This van het College de France in Parijs opent de serie op 12 december.

Korting op bijstandsbudget brengt grote steden in ernstige problemen

De 27 grote steden in Nederland (G27) hebben op initiatief van Leeuwarden een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Tweede Kamer. Volgend jaar krijgen deze gemeenten met elkaar ruim 38 miljoen euro mŪnder om de bijstandsuitkeringen van burgers te betalen. Als het rijk niet bijspringt, zijn forse bezuinigingen de komende jaren onvermijdelijk. De Wet Werk en Bijstand (WWB), de opvolger van de vroegere Algemene Bijstandswet, legt gemeenten de verplichting op om landelijk vastgestelde bijstandsuitkeringen te verstrekken. Hiervoor ontvangen gemeenten jaarlijks een budget van het rijk, maar op dat budget is door het rijk fors bezuinigd. Leeuwarden is een van de zwaarst getroffen gemeenten. Op het budget is ruim 10 procent gekort. Dat zou betekenen dat Leeuwarden voor de volstrekt onmogelijke opgave staat om nog vůůr 2006 bijna ťťnderde van de mensen in de bijstand te laten uitstromen. Andere gemeenten met vergelijkbare problemen zijn Almelo, Arnhem, Breda, Dordrecht, Emmen, Enschede, Groningen, Heerlen, Helmond, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Schiedam en Sittard-Geleen.

TNO-octrooien onder de hamer van premier Balkenende

Minister-president Balkenende zal tijdens het Nationaal Innovatie Evenement op 7 december in Maarssen tijdens de TNO InnovatieVeiling(c) het eerste TNO-octrooi van de dag veilen. Premier Balkenende is ook voorzitter van het Innovatieplatform. Ondernemers die efficiŽnter en duurzamer willen werken of nieuwe markten willen aanboren, krijgen de kans te bieden op de nieuwste technieken en producten van TNO. De geoctrooieerde kennis van TNO komt daarmee binnen handbereik. De TNO InnovatieVeiling(c), is vergelijkbaar met een kunstveiling van een regulier veilinghuis. Op de InnovatieVeiling(c) biedt u echter niet op schilderijen, maar op geoctrooieerde uitvindingen die bedrijven vooruit helpen. Beter gezegd: een ondernemer biedt op het exclusieve recht om met TNO te onderhandelen over een vorm van samenwerking. Daardoor blijven de bedragen binnen de perken. Het verwachtte eindbod per kavel ligt rond 300 euro. De ondernemer zit daarbij niet meteen aan de gekochte innovatie vast. Als de gesprekken over bijvoorbeeld een licentie, overname of financiering tot niets leiden, zijn zij nergens toe verplicht.

Nieuwe methode om hartfalen te remmen

Hartfalen, waarbij het hart niet meer voldoende bloed door het lichaam kan pompen, is een ernstige ziekte. Veel mensen krijgen er in de loop van hun leven mee te maken als gevolg van diverse aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct. Annemarieke Loot ontdekte in een dierexperimenteel onderzoek dat het hormoon angiotensine-(1-7) de ontwikkeling van hartfalen na een hartinfarct kan remmen. Bovendien heeft het tijdens de ontwikkeling van hartfalen een beschermend effect op de bloedvaten; niet alleen in het hart, maar ook in de rest van het lichaam. De promovendus ontwikkelde bovendien een methode om in de toekomst via gentherapie het hart zelf meer ang-(1-7) te laten aanmaken.

Ang-(1-7) heeft slechts ťťn aminozuur minder dan het bekende hormoon angiotensine II dat betrokken is bij het uiteindelijke ontstaan van hartfalen. Veel van de huidige geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten zijn gericht op het voorkomen van de vorming van ang II en de effecten ervan. Dit zijn de zogeheten ACE-remmers. Ang-(1-7) kan de nadelige effecten van ang II tegengaan en ACE-remmers verhogen de hoeveelheid ang-(1-7) in het bloed.

Gentherapie zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor hartfalen, maar daarvoor moet het goede DNA-materiaal op de juiste plaats in het lichaam worden afgeleverd. Virussen zijn goede dragers van dit materiaal, omdat ze in staat zijn celkernen binnen te dringen. Loot ontdekte dat het Semliki Forest Virus (SFV) geschikter is dan het adenovirus. Wanneer het SFV in het hart wordt toegediend bereikt het een groot aantal hartcellen, terwijl het andere organen zoals de lever ongemoeid laat.

Annemarieke Loot (Arnhem, 1975) studeerde farmacie in Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de disciplinegroep Klinische Farmacologie en de onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd gefinancieerd door het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN). Momenteel is Loot werkzaam als postdoc bij de vakgroep Kardiovaskulšre Physiologie van de J.W. Goethe Universitšt in Frankfurt am Main.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Zestienmiljoen rechters komen tot nieuw oordeel

Vandaag gaat de nieuwe versie van het internetspel Zestienmiljoenrechters.nl de lucht in. Het internetspel beeldt de grondrechten uit en de waarden waarop ze zijn gebaseerd. Het spel is bedoeld om de kennis over de werking van grondrechten en de discussie over waarden en onze rechtsstaat te ondersteunen. Met dit spel hoopt minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties duidelijk te maken wat voor dilemma s we in dagelijks kunnen tegenkomen bij de vaak onbewuste uitoefening van onze grondrechten. Aan de hand van quizvragen wordt duidelijk dat bij de uitoefening van grondrechten sommige belangen conflicteren. Mensen krijgen de overwegingen voorgelegd en mogen daar hun mening over geven. Uiteindelijk besluit de rechter wiens belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld de belangen van iemand die beroep doet op het recht van vrije meningsuiting of de belangen van degene die niet beledigd wil worden.

Kinderopvang voortdurend in het nieuws

Kinderopvang is voortdurend in het nieuws, sinds de Tweede Kamer de motie Van Aartsen/Bos heeft aangenomen. In de motie Van Aartsen/Bos staat dat alle scholen, als de ouders dat willen, van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds kinderopvang moeten bieden. De maatregel geeft stof tot nadenken. Terwijl het kabinet spreekt over de invulling van de maatregel, schrijven de kranten. Trouw bericht over de gevoeligheid van het onderwerp binnen het kabinet. Nadat de Kamer die motie aanvaarde, toonde vooral het CDA en, in het kabinet, CDA-minister Van der Hoeven zich tegenstander van uitvoering van de motie. Met name de verplichting van scholen, zodra een groep ouders daarom vraagt, ligt zeer gevoelig in het CDA.' Klik hier om het complete artikel te lezen.De Volkskrant schrijft onder meer over de protesten van kinderopvangorganisaties. Ze komen aan het woord in het artikel Basisschool doet straks zelf opvang, van zaterdag 26 november. Beunhazerij', citeert de krant de MO-groep; Het kabinet gooit alle kwaliteitswaarborgen overboord', de Abvakabo. Ook schrijf de Volkskrant (op 28 november) over de reactie van de gezamenlijk schooldirecteuren, besturen, onderwijskoepels en lerarenbonden. In een brief aan de Tweede Kamer. De huidige locaties zijn niet geschikt om uit te breiden', schrijven ze in die brief. NRC meldt op 26 november dat het kabinet de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau om advies heeft gevraagd. Raad en bureau moeten onderzoek doen naar het invoeren van de voor- en naschoolse opvang op scholen. Enkele dagen eerder berichtte de krant over de situatie in Zweden. De Scandinavische economie doet het beter dan de Nederlandse, onder andere doordat er meer vrouwen werken en de arbeidsmarkt flexibeler is.

Verpleegkundige levert minstens even goede diabeteszorg als arts

PatiŽnten met diabetes type 2 (voorheen `ouderdomsdiabetes') hebben een grote kans op complicaties en staan daarom onder regelmatige controle. Ongeveer 850 duizend mensen in Nederland hebben diabetes en artsen kunnen de diabeteszorg niet alleen aan. Bas Houweling ontdekte dat verpleegkundigen een groot deel van deze diabeteszorg heel goed kunnen overnemen van artsen. De zorg blijft kwalitatief even goed en de patiŽnten zijn zelfs meer tevreden. De maatregel zal een kostenbesparing kunnen opleveren en past bovendien in het kabinetsbeleid. Minister Hoogervorst heeft, gezien het verwachte artsentekort, taakverschuiving in de diabeteszorg hoog op de politieke agenda gezet.

Houweling vergeleek voor zijn onderzoek twee groepen patiŽnten: de ene helft werd door een arts behandeld, de andere door een verpleegkundige. De verpleegkundigen hadden altijd de mogelijkheid om met een arts te overleggen en konden bij het voorschrijven van geneesmiddelen gebruik maken van protocollen, gebaseerd op de Nederlandse diabetesrichtlijnen. De promovendus onderzocht vervolgens of de medische behandeling, kwaliteit van leven, diabetesgerelateerde klachten en tevredenheid van patiŽnten ten minste gelijk zijn aan die van de door artsen geleverde zorg. Zowel patiŽnten die bij de huisarts komen, als degenen die zijn doorverwezen naar een internist blijken minstens evengoed te worden behandeld wanneer de taken zijn overgenomen door respectievelijk een praktijkondersteuner en een diabetesverpleegkundige.  

Bas Houweling (Woerden, 1971) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek binnen het NCG (Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken) en was daarvoor via de vakgroep Huisartsgeneeskunde gedetacheerd op de diabetespolikliniek van de Isala Klinieken in Zwolle. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Medisch Research Fonds Zwolle, de Stuurgroep Zorgvernieuwing van de Isala Klinieken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel is Houweling huisarts in opleiding bij de huisartsopleiding in Groningen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Transportbedrijf van den bosch overtreedt fusiecode

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER heeft Transportbedrijf Van den Bosch te Erp een zware reprimande gegeven wegens ernstige overtreding van de SER-fusiecode. Het bedrijf bereikte met drie collega-bedrijven overeenstemming over het afstoten van enkele van haar bedrijfsonderdelen, echter zonder tevoren de vakbonden daarover in te lichten. Daardoor kregen die vakbonden niet meer de gelegenheid om met de besturen van de fusiepartners overleg te plegen over de gevolgen van deze fusietransacties uit een oogpunt van de belangen van werknemers, vůůrdat de fusies waren beklonken.

Antwoorden opinieonderzoek vaak onbetrouwbaar

De antwoorden op vragen uit opinie-onderzoek onder het Nederlandse publiek blijken in een kwart tot veertig procent van de gevallen onbetrouwbaar. Media gebruiken vaak opniniepeilingen om het nieuws te staven. De slechte scores kwamen naar voren in analyse van telefonische en persoonlijke opinie-interviews die Yfke Ongena opnam voor haar promotieonderzoek. Ongena heeft de oorzaken van de slechte scores onderzocht en advies opgesteld. Het grootste probleem is dat ondervraagd publiek vaak antwoorden geeft die niet in de antwoordalternatieven van de vraag voorkomen. Interviewers komen daarop zelf met een suggestie. Respondenten zijn geneigd in te stemmen met dergelijke suggesties en dat verstoort de onderzoeksresultaten aanzienlijk, aldus Ongena. [Vrije Universiteit Amsterdam]

Nederlandse ministers anders politiek verantwoordelijk dan buitenlandse collega's

Politieke ministeriŽle verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een hoeksteen in elk parlementair stelsel. Niettemin verschilt het Nederlandse begrip van andere Europese landen. Het begrip is in het buitenland meer politiek gekleurd en centraal staat de vertrouwensregel (politieke verantwoordelijkheid wordt omschreven als `het recht van het parlement om het kabinet naar huis te sturen'). In Nederland wordt vooral de verantwoordingsplicht van de minister beschouwd als kern van de politieke ministeriŽle verantwoordelijkheid. Het onderzoek van promovendus Van den Driessche was erop gericht te achterhalen waarin het verschil tussen het Nederlandse begrip enerzijds en het Franse, Belgische en Duitse begrip anderzijds ligt. Het antwoord ligt in een verschillend constitutioneel stelsel. In het Franse, Belgische en Duitse staatsrecht bestaat het concept (volks)soevereiniteit dat het gehele staatsrecht ordent: het parlement staat centraal en het kabinet vloeit eruit voort. In Nederland ontbreekt het concept van volkssoevereniteit vreemd genoeg; juridisch is het parlement nevengeschikt aan de regering. Overigens vervaagt dat verschil in de praktijk, als gevolg van de politieke verhoudingen tussen regering en parlement.

Geen haalbaarheidsonderzoek plaatsing windturbines

Er komt geen haalbaarheidsonderzoek naar de plaat- sing van windturbines op de geluidswal langs de A15. Tijdens de commissie Grondgebied van 29 november steunden de fracties van VVD en CDA dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders niet. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en SGP/ChristenUnie hebben geen bezwaar tegen verder onderzoek. VVD en CDA hebben echter een meerderheid in de gemeenteraad. Nu het haalbaarheidsonderzoek van de baan is, gaat het college studeren op alternatieve maatregelen. Uit windtunnelonderzoek van TNO bleek in juni dit jaar dat windturbines op de aarden wal langs de A15 bij Carnisselande de luchtkwaliteit ter plaatse verbeteren. Het bestudeerde model met een horizontale as levert niet alleen energie, maar blijkt ook bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het college van burgemeester en wethouders wilde op basis van deze informatie graag een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de technische haalbaarheid, energieproductie, financiŽle haalbaarheid en maatschappelijke haal- baar. Dit onderzoek is nu van de baan.

Trajectcontrole start op 80-km snelwegen rond vier grote steden
Vanaf zaterdag 3 december wordt de snelheid van automobilisten op de 80-km snelwegen rond vier grote steden gecontroleerd door middel van trajectcontrole. Op deze snelwegen is op 1 november de snelheid verlaagd naar 80 km per uur om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. Na een overgangsperiode om te wennen aan de nieuwe snelheid, gaat vanaf morgen de trajectcontrole aan. Iedere auto die dan nog te snel rijdt krijgt hierdoor automatisch een bekeuring . Trajectcontrole is een effectief middel tegen te hard rijden en zorgt veelal voor een sterke daling van het aantal overtreders. De trajectcontrole gaat vanaf 3 december aan bij Amsterdam op de A10 West (knp. Nieuwe Meer en Coentunnel in beide richtingen), bij Rotterdam op de A20 (knp. Kleinpolderplein en Terbregseplein in beide richtingen), bij Utrecht op de parallelbanen A12 (knp. Oudenrijn en Lunetten in beide richtingen ) en bij Den Haag op de A12 (Prins Clausplein en Utrechtsebaan in beide richtingen).

21-jarige jeugd tbs'er aangehouden in Amersfoort
De 21-jarige Dairron Domingo Guzman Evelina, die in jeugd tbs verbleef, is vanavond (2 december 2005) om 23.00 uur aangehouden in Amersfoort. Afgelopen maandag (28 november 2005) had hij zich onttrokken aan zijn begeleider tijdens een begeleid verlof in Amsterdam Zuidoost. De politie is direct een onderzoek gestart naar zijn verblijfplaats. De politie kreeg het vermoeden dat Dairron Domingo Guzman Evelina zich in Amersfoort bevond, dit werd ondersteund door binnengekomen tips, waardoor hij heden avond is aangehouden.

Coole Piet hotter dan Madonna
Coole Piet bleek de afgelopen week populairder dan Madonna en heeft de Queen of Pop van de eerste plaats van de Mega Top 100 verdrongen met zijn single 'De streken van tante Toets'. Coole Piet loste Madonna graag af. 'Dat had Madonna nooit verwacht, dat ze ooit verslagen zou worden door een Zwarte Piet.' Coole Piet is dagelijks met Test Piet, Muziek Piet en Prof Piet te zien in het tv-programma 'De club van Sinterklaas' op tv-station Jetix. De Pieten lopen de hele dag te zingen, maar Sinterklaas heeft volgens Coole Piet nog niet geklaagd over geluidsoverlast. 'Nee, Sinterklaas heeft een eigen kamer, heel ver weg van onze ruimte. Dus wij kunnen lekker lawaai maken.' Een duetje met de Sint zit er volgens Piet niet in. 'Sinterklaas vindt het niet zo heel leuk om zelf te zingen en bovendien heeft ie ooit al
een duet opgenomen met Jochem van Gelder, dus dat is niet echt origineel meer.'

Grote Kunst-Kerstverkoop Amsterdam
Vanaf zaterdag 3 december is er een tijdelijk winkeltje in de portocabins op het Westergasfabriekterrein (begane grond). Kunstenaars uit stadsdeel Westerpark gaan hier in de maand december kunstwerken verkopen tegen kleine prijzen. Dus zoekt u nog een leuk/bijzonder/kunstzinnig kadootje voor de feestdagen: ga dan eens kijken! Het winkeltje is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. Laatste verkoopdag is vrijdag 23 december.

Opening atelierroute op 9 december in kunstencentrum Signe
Kunstenaars Parkstad Limburg stellen in december atelier open. In samenwerking met de Parkstad gemeenten, Kunstencentrum Signe en beeldend kunstenaars uit Parkstad vindt dit jaar de Parkstad Limburg Atelierroute 2005 plaats. Kunstenaars uit de Parkstad stellen hun atelier open voor het publiek tijdens twee weekenden in december, namelijk op 10, 11, 17 en 18 december 2005, telkens tussen 11.00 en 18.00 uur.

Partij vůůr Allochtone Nederlanders (PAN) richt zich op parlementsverkiezingen 2007
De Partij vůůr Allochtone Nederlanders (PAN) wil alle bevolkingsgroepen in Nederland mobiliseren en bundelen en vervolgens meedoen aan de parlementsverkiezingen in 2007. De partij zal dan de enige partij zijn die de vorming van een waarachtige multiculturele samenleving als haar eerste prioriteit beschouwt. Volgens PAN zijn er drie belangrijke en samenhangende redenen voor de ontwikkeling van een multiculturele toekomst: de internationale verhoudingen, de binnenlandse verhoudingen en de noodzakelijke groei en innovatie van de economie.

Eigen bedrijf starten vanuit WW makkelijker
Het wordt eenvoudiger om vanuit de WW een eigen bedrijf te beginnen. Een WW-gerechtigde krijgt maximaal zes maanden de tijd om de levensvatbaarheid van het bedrijf te bewijzen. Gedurende die periode mag de startende ondernemer opdrachten verwerven en uitvoeren. De inkomsten worden voor 70 procent verrekend met de uitkering. Om concurrentievervalsing tegen te gaan, is de periode beperkt tot zes maanden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het zelfstandig ondernemerschap wordt door het kabinet gezien als een belangrijke motor voor de Nederlandse economie, maar op dit moment hebben werklozen alleen de mogelijkheid zich gedurende drie maanden te oriŽnteren op het ondernemerschap. In die periode mogen zij geen opdrachten verwerven of uitvoeren. Dit werkt volgens het kabinet belemmerend voor het starten van een eigen bedrijf. Mocht het bedrijf uiteindelijk toch mislukken dan kan opnieuw een beroep worden gedaan op de WW. De duur van de zogeheten herlevingstermijn is afhankelijk van het opgebouwde WW-recht en ligt tussen anderhalf jaar en maximaal ruim drie jaar na de start van het
bedrijf. De herlevingstermijn is afhankelijk van het arbeidsverleden van de startende ondernemer, en dus gunstig voor ouderen. Om in aanmerking te komen voor de regelingen heeft een WW'er wel toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut   Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV beoordeelt vooraf het plan van aanpak. Met het UWV moet de startende ondernemer ook individueel afspraken maken over de invulling van de sollicitatieplicht.

Ministerraad: Stimuleren maatschappelijke stage scholieren
Het kabinet wil dat scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen maatschappelijke stages aanbieden. Via de stages wordt actief burgerschap gestimuleerd en de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren vergroot. De verwachting is bovendien dat sommige jongeren na de stage actief blijven als vrijwilliger. De ministerraad heeft hiertoe besloten in reactie op het rapport 'Een Sociaal Jaar voor jongeren in Nederland' van het Verwey-Jonker Instituut. Voor het stimuleren van de maatschappelijke stages stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgend jaar 9 miljoen euro beschikbaar, vanaf 2007 ruim 13 miljoen euro per jaar. Dit schooljaar ontvangen 131 scholen extra bekostiging om stages te organiseren en volgend schooljaar 450 scholen. Vanaf 2007 komen alle scholen voor bekostiging in aanmerking. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een Vliegende Brigade in die gaat helpen bij het creŽren en vinden van goede, veilige, uitdagende stageplaatsen.

Kabinet wil cultuuromslag in museumwereld
Musea moeten veel meer rekening houden met de huidige, sterk veranderende samenleving en de behoeften en verwachtingen van jongeren en nieuwe Nederlanders. Daarvoor is de komende jaren een cultuuromslag nodig. Om de prestaties van musea voor het publiek zichtbaar te maken, komt er een systeem van visitatie en openbare rapportages. Dit staat in de museumnota 'Bewaren om teweeg te brengen' waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd. Bezoekcijfers van musea zijn de afgelopen jaren redelijk constant gebleven, maar jongeren en nieuwe Nederlanders voelen zich niet of nauwelijks aangesproken door het huidige aanbod van musea. Met name de categorie van 25 tot 35-jarigen bestaat uit notoire 'museummijders'. Juist omdat de musea een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, vindt het kabinet dat de musea het zich aan moeten trekken dat hun verhalen te weinig worden gehoord door brede, diverse lagen van de bevolking. Iedereen zou, onder meer door educatie, de kans moeten krijgen om musea te leren kennen. Als musea dat doen op een manier die impact heeft en inspiratie geeft dan is de veelgehoorde angst van musea voor 'verpretparking' ongegrond.

Stemrecht onder curatele gestelden
Mensen die vanwege een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld (curandi) kunnen over enkele jaren wel stemmen. Het artikel in de Grondwet dat dit verbiedt, komt te vervallen. Deze grondwetswijziging kan pas na de verkiezingen voor de Tweede Kamer door de nieuwe Tweede Kamer en de Eerste Kamer, in beide gevallen met de vereiste meerderheid van tweederde, worden aangenomen in de zogenoemde tweede lezing. Deze kiesrechtuitsluiting wordt dan ook geschrapt uit de Kieswet. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Het kabinet vindt, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State hierover, dat van een curandus niet zomaar mag worden verwacht dat hij of zij niet in staat is om zijn of haar kiesrecht uit te oefenen. Het kabinet geeft hiermee uitdrukking aan het beginsel dat het kiesrecht als grondrecht toekomt aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder.

Slachtoffers aardbeving Pakistan hebben meer winterbestendige tenten nodig
Sinds de aardbeving op 8 oktober in Pakistan en India verlenen de SHO noodhulp in het getroffen gebied. Naast de naar schatting 80.000 doden raakten ook meer dan drie miljoen mensen ontheemd. De hulporganisaties bieden voedsel, medische hulp en onderdak aan deze ontheemden. De programma s worden gefinancierd uit de opbrengst van de Nationale Actie voor Pakistan (giro 800800). De opbrengst van deze actie is opgelopen tot 33,5 miljoen euro excl. Bijdrage van 2 miljoen euro van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Vanaf het begin realiseren de hulporganisaties zich dat onderdak een belangrijke activiteit zou worden met het oog op de te verwachten winter in het bergachtig gebeid. Alle tentenvoorraden in de wereld zijn aangesproken en ook zijn vanaf begin oktober orders geplaatst om extra wintertenten te produceren. Ook vanuit zijn tenten Nederland naar het rampgebied gebracht. Voor een deel zijn dit zomertenten, daarnaast hebben SHO organisaties duizenden winterbestendige tenten, ook met kachels, geleverd.

Extra vrijstelling schenkingsrecht helpt meer starters aan eigen huis
Vereniging Eigen Huis presenteert vandaag een plan om een eigen huis voor starters op de woningmarkt beter betaalbaar te maken. In een brief aan Staatssecretaris Wijn van FinanciŽn, Minister Dekker van VROM en de vaste kamercommissies van VROM en FinanciŽn legt de vereniging een voorstel op tafel waarmee een koopwoning voor meer mensen bereikbaar wordt. Het plan is eenvoudig uitvoerbaar en de budgettaire gevolgen   voor de overheidsfinanciŽn zijn per saldo gering. Vereniging Eigen Huis vindt het onacceptabel dat het met name voor jonge mensen praktisch onmogelijk is om een eigen huis te kopen. Betaalbare woningen zijn voor hen niet of nauwelijks beschikbaar. Als gevolg van de grote vraag en het krappe aanbod zijn de huizenprijzen voor de meeste starters te hoog. Veel oudere generaties hebben een fors vermogen opgebouwd dat voor een deel gebruikt kan worden om de aankoop van een woning door kinderen mogelijk te maken. In de praktijk kan het gaan om schenkingen van vele tienduizenden euro's. 'Slapend geld' kan zo actief worden ingezet om het startersprobleem op de woningmarkt te verlichten.

Tsjechische Republiek: hoe ziet de markt voor biologische brandstoffen eruit?
Biologische brandstoffen kennen een lange traditie en gaan zeker een goede toekomst tegemoet in TsjechiŽ. Er zijn namelijk voldoende grondstoffen en productiefaciliteiten. Verder zijn automobilisten en andere gebruikers gewend aan dit type brandstof en is het distributienetwerk met tankfaciliteiten intact. TsjechiŽ is gehouden aan de Europese richtlijn 2003/30/EC, die het gebruik van biologische en andere duurzame brandstoffen reguleert. Tot eind 2006 is TsjechiŽ een overgangstermijn overeengekomen met de EU waarin de nationale productie van biologische brandstoffen gesubsidieerd wordt. De landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade heeft een document opgesteld met informatie over de geschiedenis, de huidige marktsituatie, de kansen, de bedreigingen en het toekomstbeeld en de wetgeving betreffende het gebruik van biologische brandstoffen. Tevens is een lijst met belangrijke contactpersonen opgenomen.

Koopkrachtstijging 2006 groter dan verwacht
De koopkracht ontwikkelt zich in 2006 gunstiger dan verwacht. In vergelijking met de berekeningen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, stijgt de koopkracht volgend jaar tussen nul en een half procentpunt extra. Gezien deze positieve ontwikkeling heeft het kabinet besloten nu af te zien van extra koopkrachtondersteunende maatregelen om de gestegen energieprijzen te compenseren. Het kabinet zal de ontwikkeling van de olie- en energieprijzen in 2006 op de voet volgen. In het voorjaar wordt opnieuw de balans opgemaakt. De extra stijging van de koopkracht heeft meerdere oorzaken. De energierekening in 2006 valt weliswaar per huishouden gemiddeld 35 euro hoger uit dan eerder verwacht, maar daar staat tegenover dat de premie voor een ziektekostenverzekering gemiddeld 64 euro lager is. Bovendien ontwikkelt de inflatie zich minder sterk dan verwacht en de invoerprijzen zullen lager uitvallen. Het kabinet ondersteunt de koopkracht van burgers in 2006 al met ruim 2,5 miljard euro aan
lastenverlichtende maatregelen. Nu de koopkracht in 2006 zich nog iets gunstiger ontwikkelt dan eerder gedacht, is er volgens het kabinet geen aanleiding om daar bovenop nog iets extra's te doen.

Bundeling doelgroepenvervoer bij gemeenten
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een bundeling bij gemeenten in de toekomst van een groot aantal vervoersregelingen voor doelgroepen. De bundeling moet leiden tot ťťn loket, eenvoudige en klantvriendelijke indicatie, een doelmatige organisatie en uitvoering en een kwalitatief beter aanbod. Het kabinet wil deze mogelijkheid de komende tijd met betrokken partijen zoals de VNG, de openbaar vervoerinstanties en cliŽntenorganisaties bespreken, onderzoeken en uitwerken. Op dit moment zijn er zes regelingen op basis waarvan vervoer aan doelgroepen wordt geboden. Het zijn de Wet voorzieningen gehandicapten, bovenregionaal vervoer gehandicapten (Valys), zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer naar dagbesteding, het leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Wet REA (reÔntegratiegehandicapten). Jaarlijks is bijna 1 miljard euro met deze regelingen gemoeid. De verantwoordelijkheid ervoor is verspreid over een groot aantal partijen. Dat maakt het voor veel gebruikers onoverzichtelijk. Zij hebben te maken met verschillende regelingen, meerdere loketten, verschillende manieren van indicatiestelling en hoge administratieve lasten. Het kabinet is zich bewust van de problematiek en wil bezien hoe het doelgroepenvervoer kan worden verbeterd. Zo kan in de toekomst meer en beter vervoer worden geboden aan
diegenen die erop zijn aangewezen.

Actie NederlandSchoon tegen zwerfafval langs snelwegen
NederlandSchoon is deze week een actie gestart gericht op verkeersdeelnemers. Het doel hiervan is om hen ertoe te bewegen afval niet langer in de berm op of de parkeerplaats te gooien maar in de afvalbak. Daartoe zijn zo'n 600 borden geplaatst op zo'n 285 parkeerplaatsen lang het hoofdwegennet. Met de opvallende tekst '... in de bak' en het logo van de hand en de NederlandSchoon-afvalbak wordt de automobilist verzocht zich op de juiste wijze van zijn afval te ontdoen. Met name sigarettenpeuken worden veelvuldig uit de auto gegooid, door het ontbreken van goede voorzieningen. Deze week heeft NederlandSchoon daarom op negen parkeerplaatsen langs snelwegen in de driehoek Utrecht, Rotterdam en Den Haag opvallende asbakken geplaatst. Het gaat om de snelwegen A-13, A-12 en A-20. Al eerder plaatste NederlandSchoon op de zelfde locaties grote, piramidevormige afvalbakken, zodat overvolle afvalbakken tot het verleden behoorden.

Speeltoestellen voor privť-gebruik vertonen veel technische tekortkomingen
De VWA heeft onderzoek gedaan naar activity toys, dat zijn speeltoestellen voor privť-gebruik. Uit dat onderzoek blijkt dat 65% van de onderzochte toestellen technische tekortkomingen heeft! Ondanks deze technische tekortkomingen zijn er geen toestellen uit de markt gehaald omdat er geen acuut gevaar is voor de veiligheid. De VWA zal de branche er op wijzen deze tekortkomingen te verbeteren en controleert in 2006 of er ook verbeteringen zijn aangebracht. De VWA houdt toezicht op de technische kwaliteit van speeltoestellen. Ouders en verzorgers kunnen toezien op veilig speelgedrag van kinderen en zo ook bijdragen aan vermindering van het aantal ongevallen in de privť-sfeer. Op de VWA website zijn daarom tips voor veilig spelen opgenomen. Activity toys onderscheiden zich van professionele speeltoestellen doordat zij vaak lichter geconstrueerd zijn en meestal als bouwpakket worden verkocht in speelgoedzaken en bouwmarkten. Jaarlijks vinden zon duizend behandelingen plaats op de Eerste Hulp afdelingen van ziekenhuizen na een ongeval met een activity toy. De combinatie van de ongevallen en de totstandkoming van een nieuwe norm eind 2004 voor speelgoed vormen de aanleiding voor het onderzoek. Er is gecontroleerd bij bouwmarkten, tuincentra en speelgoedwinkels. In 2006 zal de VWA opnieuw een aantal speeltoestellen onder de loep nemen.

Nigeria: internetfraude
De overheid van Nigeria heeft met Microsoft een overeenkomst gesloten ter bestrijding van internetfraude. Hieronder kan vallen spam, financiŽle fraude en spyware. Nigeria is het eerste land in Afrika dat met Microsoft een dergelijke overeenkomst sluit. Wetgeving zal de overeenkomst moeten handhaven. De maximale gevangenisstraf is drie jaar. Een voorbeeld van fraude is vooruitlopend op beloofde megatransacties proberen voorschotten (advance fees) af te troggelen. Het gaat daarbij in het begin nog om kleine bedragen, maar fraudeurs zullen steeds hogere voorschotten van u verlangen. Zo verkrijgt men uw bankgegevens. Door mee te werken aan verboden transacties bent u strafbaar, zeker voor de Nigeriaanse wet artikel 419 fraude, en u raakt verstrikt in het web van de fraudeurs. De megadeal komt evenwel nooit tot stand.

PZO biedt zelfstandigen de laagste zorgpremie van Nederland
De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is er in geslaagd zeer aantrekkelijke contracten af te sluiten voor een collectieve zorgverzekering. De leden van PZO genieten daardoor de grootste keuzevrijheid en de beste polisvoorwaarden tegen de scherpste premie van Nederland. In het PZO Zorgcollectief doen drie verzekeraars mee: VGZ/Trias, Agis en Fortis ASR. Via PZO kan een zelfstandige ondernemer bij jaarbetaling al een natura-polis zonder eigen risico afsluiten voor een jaarpremie van 917,- euro. Een restitutie-polis zonder eigen risico is er al vanaf 942,- euro. Ook op de aanvullende verzekeringen - aangeboden op basis van non-selectie - biedt PZO zelfstandigen een uitstekende dekking tegen zeer scherpe premies. De partner van de zelfstandige en eventuele kinderen tot 18 jaar kunnen eveneens gebruik maken van het PZO Zorgcollectief, waarbij de kinderen voor de aanvullende pakketten gratis zijn meeverzekerd. Een compleet overzicht van de premies en de dekking binnen het PZO Zorgcollectief is vanaf volgende week te vinden op de website van PZO: www.pzo.nl.

Te laat gemeld: geen beroep op verzekering mogelijk
Werkgevers melden bedrijfsongevallen en andere schades dikwijls te laat bij hun aansprakelijkheidsverzekeraar. Vaak kunnen zij geen beroep meer doen op hun verzekering, waarna een overbodig en tijdverslindend traject kan volgen. 'Een groot deel van het probleem kan worden weggenomen als zowel de werkgever als de werknemer het belang van een tijdige melding inziet', aldus juriste M.C. Kessely van DAS rechtsbijstand, die in haar praktijk dikwijls met te late schademeldingen te maken heeft. In de algemene voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak een termijn opgenomen waarbinnen een verzekerde een schade moet melden. Daarna wordt de schade veelal niet in behandeling genomen. Bij een aansprakelijkheidskwestie moet een aangesproken verzekerde dan zelf verweer gaan voeren en een eventuele schadevergoeding betalen. Als het een letselschade betreft waarbij de benadeelde langdurig arbeidsongeschikt is geraakt, kan het schadebedrag snel oplopen. Bij het ontbreken van polisdekking moet de benadeelde verzekerde zorgen voor juridische bijstand en deze bekostigen.

Opmerkelijk jaaroverzicht op Condoleance.nl
Op de voorpagina van Condoleance.nl vindt u de gehele maand december enkele opmerkelijke en informatieve overzichten van de meest spraakmakende sterfgevallen van publiekepersonen in het jaar 2005. Afkomstig uit binnen- en buitenland. Ook het aantal betuigingen van medeleven tot dit moment kan hier worden teruggevonden. Dit initiatief is aangevuld met een overzicht van bijzondere condoleanceregisters die sinds de oprichting van Condoleance.nl - november 2000 - zijn aangelegd en bezocht. Deze overzichten zullen voortaan elk jaar in december worden gepubliceerd.

Grootste Belg gekozen
Pater Damiaan, die zich in de negentiende eeuw opofferde om de lepralijders op het Hawaii-eiland MolokaÔ te helpen, is donderdagavond verkozen tot Grootste Belg, Nog steeds is lepra een groot gezondheidsprobleem in een aantal ontwikkelingslanden. In 2004 zijn ruim 408.000 nieuwe leprapatiŽnten gevonden. De meeste gevallen komen voor in India, BraziliŽ, Congo, Mozambique, Tanzania, Angola, Madagaskar, Bangladesh, IndonesiŽ, Nepal en Nigeria.

RTL Nederland versterkt positie als marktleider Zenderaandeel stijgt met 29,1 naar 29,9 procent
RTL Nederland is er in de maand november in geslaagd haar positie als marktleider overtuigend te versterken. Het gezamenlijke zenderaandeel van de family of stations RTL 4, RTL 5 en RTL 7 bedroeg maar liefst 29,9 %, wat een stijging met 0,8 % zenderaandeel ten opzichte van de maand oktober betekent in de doelgroep boodschappers 20 tot en met 49 jaar. Het sterke resultaat is vooral te danken aan de gecontinueerde groei van de grootste zender van Nederland. RTL 4 noteerde in de doelgroep boodschappers 20 tot en met 49 jaar in de maand november een zenderaandeel van 17,4 (17,0 procent in oktober). Het succes van RTL 4 kan worden toegeschreven aan gevestigde succesnummers als Idols, Baantjer, Goede Tijden, Slechte Tijden en Crime Scene Investigation. Zo haalde de door Quentin Tarantino geregisseerde aflevering van CSI, getiteld Grave Danger, een zenderaandeel van 30,3 %. Maar ook de goede start van het nieuwe programma van John Williams, Help, Mijn Man Is Klusser! droeg bij aan de fraaie score van RTL 4.


vitamine C supplement


Internationale links

Translators

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

USA Media guides


Translators

USA Newspapers

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15